ვაჟა-ფშაველა

დოკუმენტები

 • გიკვირთ.pdf

 • დაკვირვება.pdf

 • დიდ-მარხვა 06.pdf

 • დიდ-მარხვა.pdf

 • ენა.pdf

 • ერთი კვირა ხევსურეთში.pdf

 • ვერ მოჰკლეს.pdf

 • ვინ არის მართალი.pdf

 • ზოგი რამ ფიქრებიდან.pdf

 • თამარის საფლავის გამო.pdf

 • თიანური ფელეტონი.pdf

 • კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი.pdf

 • სოფლის სურათები.pdf

 • სხვათა შორის.pdf

 • კრიტიკა ბ. იპ.ვართაგავასი.pdf

 • მთის ვითარება.pdf

 • მღვდლების ვინაობა.pdf

 • pro domo sua.pdf

 • ამას ვამჩნევ.pdf

 • ბიუროკარტიის ჩივილი.pdf

 • გავზარდოთ ახალთაობა.pdf

 • გაზვიადებული საკითხავი.pdf

 • სადიდმარხვოდ.pdf

 • სადღეისო წერილი მეგობართან.pdf

 • საუბარი ბავშვებზედ.pdf

 • სიტყვა ილია ჭავჭავაძის ცხედარზე.pdf

 • რას ჰქვიან თავისუფლება.pdf

 • საახალწლო ფიქრები.pdf

 • საგაზაფხულო ფიქრები.pdf

 • სად არის პოეზია.pdf

 • ფშავ-ხევსურთა დეკლარაცია.pdf

 • ქალთა შესახებ.pdf

 • ქვეყანაზედ რა მოვლენა რას მომაგონებს.pdf

 • ყვავ ყორნები ილიას აჩრდილის გარშემო.pdf

 • ფიქრები, მოგონება და ოცნება.pdf

 • ფიქრიანი.pdf

 • ფშავის ხევიდამ.pdf

 • ფშავის-ხევი.pdf

 • ყოველდღიური ფიქრები.pdf

 • შავბნელი ამბები.pdf

 • ფიქრები 1.pdf

 • ფიქრები 2.pdf

 • შიო მღვიმელი.pdf

 • ჩემი წუთისოფელი.pdf

 • ცოტა რამ ჩვენის ცხოვრების ავ-კარგისა.pdf

 • ყორნები ილიას აჩრდილის გარშემო(1).pdf

 • წერილი რედაქციასთან.pdf

 • წერილი რედაქციის მიმართ.pdf

 • შინაური ამბები 07.pdf

 • შინაური ამბები 08.pdf

 • ხევისბერობა მთაში.pdf

 • ხევსურიც შეინძრა.pdf

 • ხმა მთიდან 1.pdf

 • ხმა მთიდან 2.pdf

 • რა არის თავისუფლება.pdf